K této významné události obec připravila společně s dobrovolníky a spolky působícími v obci řadu zábavných akcí.
Některé z nich se už konaly, ale další obyvatele obce teprve čekají, a to hned v prvním týdnu v září.
V sobotu 5. září bude od 14.00 do 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu posezení s hudbou. K poslechu a dobré náladě zahrají Heligonkáři z Kladna.

V neděli 6. září se v 17 hodin uskuteční v zámecké kapli slavnostní koncert. Vystoupí na něm smíšený hudební sbor FENIX, který má v repertoáru středověkou hudbu.

V Nižboru také zazní cyklus písní od Adama Michny z Otradovic, Loutna česká. Soubor vystoupí v dobových kostýmech a dirigovat bude pan Stanislav Poslušný.

Pár dnů na to, a to v úterý 8. září se v 10.00 hodin uskuteční ve stradonické kapli vzpomínková akce na známého spisovatele Františka Nepila, která je věnovaná 20. výročí od jeho smrti.

Děti z místní základní školy přečtou úryvky z jeho knih a poté položí na spisovatelův hrob kytici. Součástí vzpomínkové akce je také výstavka kreseb dětí.

V sobotu 12. září budou slavnosti v obci Nižbor pokračovat Posvícenskou zábavou, kterou pořádá místní fotbalový klub. Kdo rád tančí a chtěl by vyhrát něco z bohaté tomboly, ať určitě přijde 12. září do Keltovny.

Další týden slavnosti pokračují. V pátek 18. září se bude na břehu Berounky (zhruba v místech pod dětským táborem) stavět milíř. Jeho stavbu budou moci lidé pozorovat pravděpodobně během celého dne.

Od 18.00 hodin si budou moci lidé v Nižboru zazpívat s harmonikou a kytarou. Milíř bude zapálen v sobotu 19. září ve 12.00 hodin. Hlavní program a den oslav ale připadá až na sobotu 19. září, kdy bude dopoledne i den otevřených dveří ve sklárně Rűckl Crystal.

V době od 9.00 do 18.00 hodin se v Nižboru také veřejnosti otevře Malá vodní elektrárna. Po celý den uvidí návštěvníci akce, a možná i někde podle toho, jak bude vát vítr, ucítí doutnající milíř.

Sobotní program zahájí v 11.30 hodin královský průvod, v jehož čele půjde král Přemysl Otakar II. s královnou Kunhutou Uherskou, následován dvořanstvem, šermíři a šaškem. Průvod vyjde od základní školy .