Představitelé obce tehdy stanovili za zábor veřejného prostranství místní poplatek. Ten se vztahuje na provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Až do letošního roku ale obec tento poplatek nevybírala, přestože jí to obecně závazná vyhláška umožňovala. To se ale od ledna letošního roku změnilo. Vedení obce vyzvalo občany, kteří užívají veřejné prostranství jedním z výše uvedených způsobů, aby splnili svou ohlašovací povinnost a místní poplatek uhradili. Ti, kteří jej platit nechtějí, musí nejpozději do 31. března uvést užívané veřejné prostranství do původního stavu.

Poplatek se platí za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den. Počet dní užívání se vynásobí počtem metrů čtverečních a sazbou poplatku, která je u jednotlivých způsobů užívání stanovena vyhláškou. Jestliže nedojde k úhradě místního poplatku, obecní úřad jej vyměří platebním výměrem. Platebním výměrem může být poplatek navýšen až na trojnásobek a následně exekučně vymáhán.