V současnosti už probíhá zpracování projektu ke stavebnímu povolení, které by mělo být nejpozději do dvou měsíců podáno stavebnímu úřadu v Hostomicích. Očekává se, že projekt dostane zelenou nejpozději na podzim. Další fází bude tendr, který by měl vybrat zhotovitele.

Navíc Dobrovolný svazek obcí, který tyto obce sdružuje, získal dotaci ve výši téměř čtyři sta devadesáti tisíc k uskutečnění průzkumných vrtů. Dotace pokryje šedesát procent z celkových nákladů. Nyní se svazek chystá vyhlásit výběrové řízení na firmu, která se průzkumných vrtů ujme.

V rámci prací budou provedeny i čerpací zkoušky, výzkum vydatnosti vrtu a testy kvality vody. Další etapou by měl být výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vodojemu a vodovodu.