Na jeho návštěvníky čeká nejen dvacet Ježíšků, kteří po dobu dvaceti let každoročně uléhali do dřevěné kolébky na místní návsi, ale i bohatý program.

„Se všemi našimi Ježíšky jsme už měli schůzku, takže na jubilejním ročníku Živého betléma budou. Chtěli jsme také rozšířit počet živých zvířat, mysleli jsme, že zajistíme i nějaké poníky, ale narazili jsme na neskutečné cenové požadavky jejich majitelů,“ uvedl starosta Otročiněvsi Josef Šinkner s tím, že při pořádání této vánoční akce spolupracují s cirkusem Kopecký, který jim každoročně zapůjčí na akci živá zvířata.

Letos jim je poskytne také. „Kvůli kulatému výročí jsme chtěli i nějaká nová zvířata. Myslel jsem na zebry. Musíme se ale smířit s těmi běžnými domácími zvířaty a s velbloudem,“ konstatoval Josef Šinkner. Samozřejmě nebude chybě průvod Tří králů a vystoupení místních dětí.

Živý betlém pořádá obecní úřad společně s místním spolkem Náš domov Otročiněves. Na návsi se při něm vždy na Boží hod sejdou obyvatelé Otročiněvsi i okolních obcí, donesou laskominy se štědrovečerního stolu, pijí svařák i grog a užívají si společně klidu a pohody vánočních svátků.