Rozšíření čističky navíc počítá v projektu i s budoucím napojením obcí Podbrdy a Vinařice. „Tyto obce plně pracují na vybudování své kanalizační sítě a připojení na naši ČOV. Její následné rozšíření nám také napomůže technicky řešit úpravu vody,“ stojí ve zprávě od představitelů Všeradic.

V souvislosti s vodou se ještě chystají práce na rybníku na horní návsi. Vedení obce plánuje zatrubnit příkop podél silnice směrem na Bykoš, čímž by mělo dojít ke zlepšení přítoku vody do rybníčku. Jedná se tak o pokračování prací z loňska, kdy rybník prošel vyčištěním.