Konalo se zde slavnostní vítání nových občánků. Z deseti nově narozených dětí se jich na slavnostní uvedení do života dostavilo šest. Každé miminko dostalo od obce hračku a maminkám starosta předal růži. Vítání nových občánků se v obci Tetín koná jednou do roka. Prý se v obci rodí málo děti.