"Vysazením lípy chceme mít památku na sté výročí založení naší republiky," uvedl starosta Tetína Martin Hrdlička. V Tetíne už jednu památeční lípu mají. "Je zasazená ve směru na obec Srbsko. Bohužel ale nevíme přesně v kolikátém roce byla vysazená," poznamenal Martin Hrdlička s tím, že je dost možné, že ji občané Tetína vysadili při odchodu vojáků na frontu první světové války v roce 1914. Vysazení památeční lípy provázela menší slavnost, na které lidem vyhrávala zadnotřebaňská kapela Třehusk. Obyvatelé Tetína, kteří si sázení lípy a doprovodný program nenechali ujít, si společně zazpívali i českou hymnu.