Národní památkový ústav se uvolil pod podmínkou, že socha bude mít kolem sebe ochranný přístřešek. Ten se v současné době již na sochu instaluje.

Největší překvapení však nastalo, když byla při restaurátorských pracích objevena v soše časová schránka. První domněnky vedly k datu kolem roku 1980, avšak to se záhy po otevření vyvrátilo.

Uvnitř se totiž nacházel pamětní list s datací k roku 1879 sepsaný představiteli tehdejšího města, ve kterém se na několika stránkách popisuje příběh, jak se do Žebráka socha dostala.

Ta stála totiž původně na Václavském náměstí a zásluhou velké píle představitelů města a finanční podpory obroditelské rodiny Hněvkovských byla nakonec do Žebráka přemístěna.

Současní představitelé města tím zažili podobný příběh jako jejich předchůdci kdysi. K blížícímu se výročí republiky si tak symboličtější akt nemohli místní občané ani přát.