Dřívější návštěvníky uváděly v úžas například v kameni vytlačené stopy sv. Ivana, jeho kamenné lůžko nebo vysoký komín. Tím prý vyletěl zlý duch, který poustevníka pokoušel. Zajímavý pro turisty je kamenný oltář v nejzadnější části krypty z místního mramoru.

Z jeskyně je zamřížovaným oknem vidět ke studánce. O zázračnosti její vody někdo pochybuje, jiný jí věří, ale fakt je, že káva z ní uvařená má neopakovatelnou chuť. Dříve se voda nabírala přímo z pramene, ale již několik let zde funguje čerpadlo. V 1. polovině 20. stol. se voda stáčela do lahví a pod názvem Ivanka se prodávala nejen v obci, ale i v okolí, např. V Berouně.

Původní kostel postavili podle Carlo Luraga, v r. 1711 se na jeho přestavbě podílel Krištof Dienzenhofer. V současné době se o něj pečlivě stará Svatojanská společnost. Pořádá zde také koncerty i další kulturní akce.

Návštěvníci, kteří do kostela Narození sv. Jana Křtitele přišli o Vánocích nebo na konci roku, si mohli prohlédnout výstavu uměleckých fotografií. Jsou na nich zachyceny místní památky, krásná krajina Českého krasu a nechybí ani panel s fotkami, které dokumentují 23 koncertů Spirituál kvintetu, které se konaly v tomto kostele.