To znamená už pozítří. Konkrétní datum v tomto rozmezí si stanovuje škola a zřizovatel školy.
Stejně jako termín zápisů, tak i forma, kterou zápisy na jednotlivých školách probíhají, je různá. Je plně v režii škol. Od vážných a oficiálních ceremonií až po hravé a zábavné akce. Některé základní školy je pojímají jako jako procházku pohádkou, na které děti plní různé úkoly. Z předškoláčků tak většinou spadne tréma a chovají se přirozeně.

O termínu i podmínkách zápisu do prvních třídu musí být veřejnost včas informována, a to vyvěšením ve škole, vystavení na webu školy a zřizovatele apod.

„Termín zápisu do první třídy známe už od prosince. O tom, kdy bude, nás informovali v mateřské škole a je už od loňského roku vyvěšen na webových stránkách našeho města. K zápisu jdeme až 10. února. Náš Pavlík se už nemůže dočkat. Má dokonce nachystané i hračky, které si chce s sebou vzít," uvedla k zápisu do první třídy v Králově Dvoře Marie Vyskočilová.
Do školy k zápisu se musí dostavit všichni předškoláci, kterých se zápis týká. Musí se ho tak zúčastnit i ty děti, jejichž rodiče pro ně budou žádat o odklad a nebo ho zvažují. Rodič, který budoucího prvňáčka k zápisu doprovází musí mít s sebou jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

Mnoho rodičů se domnívá, že místo, kam jejich dítě nastoupí do první třídy, je předem dané, a to buď v příslušné základní škole v místě trvalého bydliště dítěte, či spádově. Není tomu ale tak. V České republice si rodiče mohou školu, kterou bude jejich potomek navštěvovat, vybrat. Povinnost zapsat dítě k plnění povinné školní docházky má však pouze škola spádová.Ty ostatní ho zapíší jen v případě, že budou mít svých dětí nedostatek.

Právě výběr školy ovlivňuje později samotný postoj dítěte ke vzdělávání, motivaci a plnění požadavků. Všechny základní školy nemají stejnou úroveň.

Některé děti mohou být spokojené v malé vesnické škole a v té velké městské mu školní docházka nemusí vyhovovat.
Rodiče, kteří zvažují, kam své dítě do první třídy umístí, si mohou prostředí školy prohlédnout. Mohou se seznámit i s pedagogy.

„První, co mě zajímalo, byly aktivity, které škola dětem nabízí. Chtěla bych, aby si dcera mohla vybrat něco, co jí bude bavit. V naší vesnici základní škola bohužel není, a tak bude muset dojíždět a já ji budu odpoledne vyzvedávat. Mám z toho trochu strach, jak to vše skloubíme," svěřila se Ivana Peterková z Trubské.