Třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, knihovnami, pomůckami a hračkami. Je tam dostatečný prostor pro hraní, cvičení i tancování. Škola má vlastní kuchyň. Ve školce převládá příjemné přátelské klima mezi dospělými i mezi dětmi a zaměstnanci školy.

Všichni se snaží o vytvoření bezpečného sociálního prostředí pro děti. Respektují individuální zvláštnosti a potřeby dětí. Přírodu mají všude kolem, proto vycházky za jejím poznáváním jsou na denním programu.

Ve školce jsou pořádána různá divadelní představení. Na výběr jsou představení pohybová, pohádková i muzikálová. V červnu přijede na školní zahradu sokolník s deseti dravci. Na tuto přehlídku jsou zváni tatínkové dětí v rámci oslavy Dne otců.

Před koncem školního roku děti čeká Zábavná první pomoc - děti si přinesou plyšáky (pacienty), které budou za účasti odborníků ošetřovat.

V dubnu předškoláci absolvovali zápis do základní školy a ve čtvrtek 9. května od 14 do 17 hodin se bude konat zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

Za týden si představíme děti z MŠ v Zadní Třebani. V tištěném vydání Berounského deníku však již ve středu 24. dubna 2019!