Na nedělní slavnostní akci v neděli 22. června je přivítal na obecním úřadě místostarosta Jaroslav Jelínek.
Odpoledne hezky zpříjemnily děti z místní základní školy, které zarecitovaly básničky a zahrály na flétničky.
Obyvatelé Vráže mezi sebou přivítali: Kateřinu Losovou, Kamilu Gajdošovou, Šimona Berchu, Magdalénu Novotnou, Josefa Svobodu, Jana Zdechovana, Alžbětu Ekrtovou a Vojtěcha Rauše.
Olga Salonová