V současné době jsou bez přístupu k obecním zdrojům pitné vody obyvatelé Žloukovic. Ti jsou odkázání pouze na odběr vody z vlastních studní. V mnohých z nich bylo v loňském roce vody poskrovnu.

V loňském roce obce získala dotaci na objev nových vodních zdrojů. Představitelé obce nechali zrealizovat tři hluboké vrty, a to do hloubky 40 metrů. Od nich vede potrubí k nově postavenému vodojemu. Prozatím si zde mohou obyvatelé vodu donést domů v nádobách. Mohou také využít možnosti a požádat hasiče, aby jim vodu dopravili domů v cisterně. Nyní se projekt na zajištění vodních zdrojů pro obyvatele Žloukovic dokončuje.

V letošním roce hodlají představitelé Nižboru vybudovat nový vodovod v ulici Pod Nádražím. Na ten se pak připojí domácnosti, které odebírají vodu z vodovodu místní sklárny. Na podzim pak v Nižboru chystají výstavbu vodovodu v části ulice V Hamburku, a to od místní kapličky až k novému bytovému domu.

Vedení obce dále plánuje zajistit projektovou dokumentaci na další opravy a úpravy i rozšíření vodovodních rozvodů v obci. Vzhledem k tomu, že výstavba vodovodu či jeho opravy patří k těm finančně náročnějším, musí vedení obce pečlivě zvážit, jak bude všechny zamýšlené investice postupně realizovat.