V současné době jsou bez přístupu k obecním zdrojům pitné vody obyvatelé Žloukovic. Ti jsou odkázání pouze na odběr vody z vlastních studní. V mnohých z nich bylo v loňském roce vody poskrovnu.

V loňském roce obce získala dotaci na objev nových vodních zdrojů. Představitelé obce nechali zrealizovat tři hluboké vrty, a to do hloubky 40 metrů. Od nich vede potrubí k nově postavenému vodojemu. Prozatím si zde mohou obyvatelé vodu donést domů v nádobách. Mohou také využít možnosti a požádat hasiče, aby jim vodu dopravili domů v cisterně. Nyní se projekt na zajištění vodních zdrojů pro obyvatele Žloukovic dokončuje.

Řeka Berounka rozdělila obec na dvě poloviny. Dříve přes ni jezdil převozník. Desítky let, už lidé využívají pevný most.
Pohlednice z minulosti: Nižbor

V letošním roce hodlají představitelé Nižboru vybudovat nový vodovod v ulici Pod Nádražím. Na ten se pak připojí domácnosti, které odebírají vodu z vodovodu místní sklárny. Na podzim pak v Nižboru chystají výstavbu vodovodu v části ulice V Hamburku, a to od místní kapličky až k novému bytovému domu.

Vedení obce dále plánuje zajistit projektovou dokumentaci na další opravy a úpravy i rozšíření vodovodních rozvodů v obci. Vzhledem k tomu, že výstavba vodovodu či jeho opravy patří k těm finančně náročnějším, musí vedení obce pečlivě zvážit, jak bude všechny zamýšlené investice postupně realizovat.

Ilustrační foto.
V Litni vyprodukují třikrát více směsného odpadu, než je republikový průměr