„Vybudování nového bloku bude znamenat významné zlepšení kvality pitné vody,“ řekla starosta Berouna Soňa Chalupová. Filtrace přes tuto technologie odstraní z pitné vody a z koloběhu v životním prostředí nežádoucí látky, jako jsou pesticidy, farmaka a xenobiotika.

Filtr by si tak měl poradit i s úmyslným nepřátelským činem na vodním zdroji. „S ohledem na rizikové scénáře klimatické změny, a to i vzhledem k vývoji růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace Úpravny vody Želivka dlouhodobé a jisté plnění hygienických limitů, a to i s ohledem na předpokládané zpřísňování hygienických limitů,“ popsala starostka.

Modernizace úpravny vody bude ale nějakou dobu trvat. Podle smlouvy bude vše dokončeno koncem roku 2020, následně bude rok trvat zkušební provoz. Nová hala s těmito filtry tak bude v plném provozu od 1. ledna 2022.