Lidé, sdružení i instituce mohou až do úterý 15. května zasílat na Krajský úřad Středočeského kraje svá vyjádření k záměru výstavby nového Obchodního centra Beroun a polyfunkčního domu Plzeňská, které má v plánu ve městě vybudovat společnost Essalar. Výstavba obou objektů je totiž nyní podrobována zjišťovacími řízení EIA o posuzování vlivů na životní prostředí. Se záměrem se mohou lidé seznámit a nahlédnout do dokumentů přímo na radnici, a to na odboru územního plánování a regionálního rozvoje.