Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání projednalo a schválilo poskytnutí příspěvků v celkové výši jeden milion korun obcím, které se úspěšně zapojily do soutěže Vesnice roku a získaly ocenění Rady Středočeského kraje. Částka bude rozdělena z nevyčerpaných finančních prostředků z Programu obnovy venkova pro rok 2007.

Soutěž Vesnice roku společně uspořádaly ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova, Svaz knihovníků ČR a Středočeský kraj. „Rádi bychom tímto krokem ocenili práci a úsilí těch obcí, které se letos do soutěže Vesnice roku úspěšně zapojily, ale nedosáhly na nejvyšší stupně. Zároveň chceme motivovat všechny ostatní středočeské obce, aby se pokusily uspět v příštích letech. Samotná účast v soutěži je mimořádná příležitost k porovnání vlastních úspěchů v rozvoji obce a také prostor k výměně informací a zkušeností,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.

Na Berounsku získají peníze od kraje obec Otročiněves, kterou Rada kraje ocenila za soustavně kvalitní společenský život, a obec Všeradice za rozvoj kultury a umění v obci. Obě vesnice dostanou shodně po třiceti tisících korunách.