V Jungmannově základní škole v Berouně jsou letos všechny první třídy plně obsazené. V každé ze tří tříd je třicet prvňáčků. Zájem o místa v prvních třídách převyšuje kapacitu této školy. „Na zápis pravidelně chodí 110 až 115 dětí,“ uvedl ředitel školy Ivan Souček.

Plně obsazené jsou i první třídy v 2. Základní škole v Preislerově ulici v Berouně. Do dvou tříd nastoupí celkem 60 prvňáčků. K zápisu jich ale přišlo dokonce přes 80. „Odmítli jsme všechny děti, které nepatřily do spádového obvodu naší školy,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Herold.

Naopak kapacity prvních tříd na 3. Základní škole na Wagnerově náměstí v Berouně letos naplněné nejsou. Ve třech prvních třídách je celkem 76 prvňáčků. V každé třídě jich je kolem pětadvaceti. V posledních letech nastupuje do prvních tříd více žáků z okolních obcí. „Rodiče mají strach, že se jejich děti později nedostanou do šesté třídy. Vesnické školy často nemají druhý stupeň. Proto je k nám dávají už od nižších ročníků,“ poznamenal ředitel školy Antonín Leopold.

Základní škola Beroun – Závodí letos otevírá jen jednu první třídu. „V letošním školním roce k nám nastoupí celkem 26 prvňáčků. Proto otevíráme jednu první třídu, což je adekvátní počet vzhledem k velikosti naší školy,“ uvedla ředitelka školy Hana Kozohorská s tím, že počet příchozích žáků se každý rok zvyšuje.

Školy v Králově Dvoře letos otevřely celkem čtyři první třídy. V každé z nich se usadí kolem třiceti žáků. Základní škola Králův Dvůr má v každé své první třídě po jednatřiceti. V Základní škole a mateřské škole Králův Dvůr – Počaply jich bude po osmadvaceti.

„Do škol jsme přijali všechny králodvorské děti, které se přihlásily. V letošním roce patří do spádové oblasti Králova Dvora nově i obce Nový Jáchymov, Otročiněves a Hudlice. Z tohoto důvodu máme v prvních třídách i děti z těchto obcí,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Vzhledem k tomu, že v současné době je už kapacita čtyř prvních tříd v Králově Dvoře naplněná, město plánuje v budoucnu otevřít další. „Za dva roky by do našich škol mělo nastoupit už 170 prvňáčků. Proto hodláme za dva roky otevřít minimálně pět nebo šest prvních tříd,“ vysvětlil Petr Vychodil.

Školní rok 2018/2019 je pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky velmi příznivý. Počty žáků, kteří do této školy letos nastoupili do prvních ročníků, se oproti předchozím rokům zvýšil. Škola přijala celkem 210 uchazečů. „Zcela jsme naplnili kapacity technických oborů. Máme radost, že se o ně zvyšuje zájem,“ uvedla ředitelka školy Eva Jakubová. Mezi technické obory patří třeba truhlář, instalatér nebo automechanik.

Na obor kuchař-číšník, který spadá do oborů v oblasti služeb, letos nastoupí méně žáků než v předchozích letech. „V tomto oboru jsou ještě nějaká místa volná,“ podotkla ředitelka odborné školy s tím, že zájem o obor kuchař-číšník postupně upadá. Naopak o obor cukrář, který také spadá do oblasti služeb, je stále velký zájem. Škola také nabízí takzvané E – obory, kam přijímá žáky z praktických škol, kteří předloží posudek z pedagogicko-psychologické poradny. „Celkem nabízíme čtyři takové obory. Každý rok ale otevíráme pouze dva, obor stravovací a ubytovací služby a k tomu jeden technický obor, protože bychom kapacity nenaplnili,“ vysvětlila Eva Jakubová s tím, že v každém z E – oborů může být maximálně 12 žáků.

Beroun:
Jungmannova základní škola – 90 prvňáčků, 3 třídy
2. Základní škole v Preislerově ulici – 60 prvňáčků, 2 třídy
3. Základní škola na Wagnerově náměstí – 76 prvňáčků, 3. třídy
Základní škola Beroun – Závodí – 26 prvňáčků, 1. třída

Králův Dvůr:
Základní škola Králův Dvůr – 62 prvňáčků, 2 třídy
Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr – Počaply – 56 prvňáčků, 2 třídy