„Je to směr, jak posunout vztah člověka a koně od užitkovosti, kdy byl kůň nepostradatelným dopravním prostředkem, ke vztahu dvou bytostí," prohlásil na začátku víkendového vystoupení na hradě Točník Václav Staněk.

Vše se událo v rámci tradiční akce Konina, kterou na hrad Točník před lety přivedli právě zástupci Koňského statku Chmelištná.
S Václavem Staňkem se divákům předvedli koně Majolenka a Martin. Společně ukázali, jaké místo v jejich životě zaujímají zmíněná důvěra a respekt. Děti i dospělí ocenili umění koní i Václava Staňka potleskem.

Václav Staněk v závěru prozradil, že koně Majolenka a Martin vozí děti z dětských domovů a učí je jezdit. Také skáčou parkur nebo tahají vozy.
Akci s názvem Konina zpestřil i bohatý doprovodný program. Děti se mohly svézt na koních, paní Borovská jim na obličej namalovala krásné ornamenty a chlapci a děvčata si zde mohli zahrát i hry. Všichni pak zhlédli vystoupení s živou gotickou hudbou a tancem, své umění předvedl i fakír. Nechyběla dobová krčma, šerm nebo divadlo.