Tato akce zde tradičně patří mezi významné události. Letos se zde narodilo pět dětí, a to Adéla Macková, Irena Vnuková, Bára Ilková, Anna Stupková a Vít Vajnera.

Děti z obce připravily svým novým kamarádům pěkný program s verši i hudbou a přivítal je starosta obce Pavel Průcha. „Všichni přejeme novým občánkům bezpečné a šťastné dětství v naší obci,“ vzkazuje za všechny Alena Hrzalová.