S přílivem dalších obyvatel zástupci obce počítají i pro příští roky. Důkazem je například to, že při stavbě vodovodu počítali s novými domy a mají pro ně připravené přípojky.

Největší radost jim však dělají ti nejmenší."Před několika dny jsme přivítali šest dětí, což je v obci Vižina nezvykle vysoký počet," prohlásil starosta Vižina Václav Císař. Na slavnostním vítání nových občánků příjemné atmosféře miminkům zarecitovali a zazpívali mladí hasiči a starosta Vižiny Václav Císař jim popřál mnoho štěstí do života. Zatímco se rodiče podepisovali do kroniky, noví vižinští občánci, dva chlapci a čtyři děvčátka, byli na památku vyfoceni v kolébce. Na závěr maminky dostaly květinu a děti pamětní list, finanční příspěvek od obce a drobné dárky od hasičů a sportovců.