Vláda totiž plánuje vytvoření krajských komisí, které by měly právo vyhlásit stav nedostatku vody a v takovém případě zakázat vlastníkům soukromých studní využívat z nich vodu třeba na zalévání zahrad nebo napouštění bazénu. Chce tak zamezit úbytku spodní vody v období velkého sucha. Krajské komise by také měly právo vstoupit na soukromé pozemky za účelem kontroly dodržování zákazu a v případě odhalení jeho porušování by mohly viníkům udělit pokuty. Co si o připravované novele vodního zákona myslí lidé z Berounska? Zejména ti, co vlastní studny?

Obec Neumětely v současné době nemá vodovod, a tak jsou místní obyvatelé odkázáni na čerpání pitné vody z vlastních studní. Hladina spodních vod v celém regionu kvůli extrémním suchům klesá, a proto obec obyvatele upozorňovala na nutnost šetření vodou. „Pokud obec s rozšířenou působností Hořovice vyhlásí zákaz odběru povrchových vod, vyhlášku vyvěsíme na obecních stránkách i na nástěnce. Navíc to hlásíme v rozhlase, aby se o tom dozvěděli všichni obyvatelé,“ popsal počínání obce v dobách extrémních sucha starosta Neumětel Luděk Kuniak.

S ustanovením krajských kontrolních komisí, které by měly na starost mapování situace podzemní vody a v případě nedostatku také omezování jejího užívání na některé účely, souhlasí. „Plně souhlasím s tím, že je třeba chránit podzemní vodu a nějakým způsobem korigovat její využívání. Člověk musí uvažovat nad tím, co si může a nemůže dovolit, a to i ve vztahu k ostatním, protože jeho zacházení s podzemní vodou často ovlivňuje i sousedy, kteří jsou také napojeni na pramen. Nelze se dívat pouze na sebe,“ vysvětlil Luděk Kuniak.

Opačný názor má starosta Chyňavy Václav Kšír. S návrhem novely zákona o využívání vody ze soukromých studní nesouhlasí. „Jsem proti tomu. Dodatečné omezování a kontroly užívání vody ze studní není třeba. U nás v obci má každý, kdo by neměl dostatek vody ve studni, možnost se připojit k městskému vodovodu. Tu možnost nemají pouze lidé v místní části Podkozí,“ uvedl Václav Kšír.

Starosta Chodouně František Rambouský s novelou vodního zákona rovněž nesouhlasí. „Tato novela se mi nelíbí. Nesouhlasím s tím, aby někdo vstupoval na soukromý pozemek a prověřoval užívání vody ze studní,“ okomentoval František Rambouský. Vodu z vlastních studní využívá v Chodouni přibližně jedna třetina obyvatel.

Březová v současné době zatím nemá zavedený obecní vodovod, obyvatelé proto využívají pitné vody z vlastních studní. „Myslím si, že je dobrý nápad v krajních případech nedostatku vody zakázat její využívání třeba na zalévání zahrady. Napouštění bazénu ze soukromých studní bych zakázala úplně, ať už je vody dostatek, nebo ne. Takové vytížení podzemního pramene může sousedům strhnout proud z jejich studny,“ poznamenala studentka Martina Nedvědová z Březové.

Extrémní sucha uplynulých týdnů se podepsala na hladině podzemní vody, která oproti předchozím rokům značně poklesla. „Lidé se na mě obracejí s tím, že nemají vodu ve svých studnách a chtějí je prohloubit. Kvůli suchu jim ale v tuhle chvíli nemůžeme pomoct. Studnu jim můžeme vykopat nebo prohloubit až v příštím roce,“ uvedl studnař František Brož s tím, že v současných dnech řeší hlavně spálená čerpadla a rekonstrukce stávajících studní. Jeho firma se specializuje na ručně kopané studny.

„Při dobrých geologických podmínkách zvládneme za den vykopat jeden metr studny. Nová studna zákazníka přijde na 12 až 15 tisíc korun za vykopaný metr,“ vyčíslil František Brož.