Hrnčířské trhy v Berouně začínají v sobotu v 8 a končí v 18 hodin a v neděli jsou od 9 do 17 hodin.


Letos je jubilejní patnáctý ročník. Na který vzpomínáte nejraději?
Určitě na první.


Kolik stánkařů bylo na těch prvních? A jaké ty první byly?
První jarní hrnčířské a řemeslné trhy v roce 2003 zaplnily do posledního místa berounské náměstí. Úspěšnému startu napomohli hrnčíři, kteří si Beroun oblíbili a tvořili více než polovinu vystavovatelů. Měli jsme novou motivaci hledat zajímavé a šikovné řemeslníky, díky jimž se zachovala poctivá ruční práce a fortel. Nechtěli jsme trhům dát muzejní a historický ráz, ale představujeme řemesla a výrobky, které mají co říci současné společnosti.

Stále jich přibývá a na trzích získávají pomalu převahu.
V roce 2012 jsme poprvé vyhlásili tematické řemeslo trhů – kameník. Tato myšlenka se ujala a v dalších letech to byla řemesla měditepec, sklář, ruční výroba hudebních nástrojů, provazník. Letos je řemeslem trhů slévač-umělecké lití kovů.


Je hodně náročné tak rozsáhlou akci zorganizovat?
Jsem kutil a tak rád něco zkouším. Začali jsme účastí na významných trzích v zahraničí, pak objížděním hrnčířů, aby na trhy do Berouna přijeli. Přihlášky a faktury jsem ťukal na psacím stroji přes kopírák, grafické návrhy za pomoci průkopníků počítačů, následně si pořídil počítač a dodnes s ním zápasím, ale naučil jsem se grafiku i webové stránky. Našel jsem pokračovatele – dceru Jolanu, která se potatila. Vlastně celá rodina mi pomáhá. A najde se spousta dalších ochotných pomocníků. Jinak je to podnikání se vším všudy. Nejtěžší je na nic nezapomenout, od zajištění muziky, po objednání mobilních WC, rozměření náměstí po zajištění ostrahy…


Máte přehled o počtech návštěvníků jednotlivých ročníků? Kdy jich bylo nejvíce?
Na první hrnčířské trhy v roce 1997 přijelo okolo 70 vystavovatelů a náměstí se zaplnilo hlavně místními. Vystavovatelů i návštěvníků časem přibývalo tak, že už se sem pomalu nevešli. Trhy se rozšířily i do Kolářské ulice a k Pražské bráně. Počet vystavovatelů se nyní ustálil okolo 300 a počet návštěvníků odhadem 10 až 15 tisíc za oba dny.

Parkovné je zdarma. Víte kolik na něm vybraly dobročinné organizace loni?
Na parkovišti u vlakového nádraží řidiči darovali do sbírky dobročinné organizace Sluníčko 28 tisíc korun. Dobromysl vybrala na parkovišti u lávky na závodí 4,5 tisíce korun. Ten rozdíl není v lukrativnosti polohy, ale o tom, jak lidi oslovíte. Organizace se na parkovištích střídají. V předchozích letech byly výsledky vyrovnané, tedy myslím k tomu lepšímu číslu. O trzích podporujeme i odborné školy, které se návštěvníkům představují a nabízejí učební obory uměleckých řemesel. Těchto škol však ubývá a některé skončily, například Odborná škola výroby hudebních nástrojů v Kraslicích. Letos bude mít u nás stánek Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov která zájemcům o umělecké řemeslo slevač nabídne studium oboru Design litých objektů. Na trhy od začátku každoročně přispívají do dobročinné sbírky berounské katolické farnosti. Z té byla financována oprava zvonů a rekonstrukce varhan kostela sv. Jakuba, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava vstupní brány a varhan zábranského kostela, renovace krovů obou kostelů a další práce. Část prostředků podpořila činnost Stacionáře sv. Anežky České na Jarově.

Kolik hrnčířů bude na letošních trzích?
Jarní trhy jsou pro všechna řemesla a hrnčíři stále tvoří polovinu tedy přibližně 150.