Berounsko/ Do krajských voleb zbývají už jen tři týdny. Volební místnosti zhruba ve 132 okrscích se otevřou 17. a 18. října. „Dnes ráno nám přišly hlasovací lístky, takže jsme všem obecním úřadům rozeslali e–maily, že si je mohou už vyzvednout,“ upozornila vedoucí správního odboru Městského úřadu Beroun Ladislava Šlemínová.


V berounském regionu je na Berounsku 88 a na Hořovicku 44 volebních okrsků. Hlasovací lístky musí voliči obdržet nejpozději tři dny před samotnými volbami. Od vzniku vyšších územně samosprávných celků se jedná už o třetí krajské volby. Velký počet lidí je ale stále ingnoruje. Uplynulých krajských voleb se zúčastnilo jen kolem 30 procent voličů. „Mně osobně krajské volby nic neříkají. Když vidím, jak se politici chovají, ztrácím o volby zájem. Žádná politická strana mne zatím nepřesvědčila, že dělá něco pro blaho naší země a jejích obyvatel,“ poznamenal Karel Vondra z Berouna.


Na rozvoji berounského regionu by se prostřednictvím členství v krajském zastupitelstvu chtěl podílet také Jaroslav Adášek, který je vedoucím odboru dopravy Městského úřadu Beroun. „Do krajského zastupitelstva kandiduji za Stranu zdravého rozumu. V rámci své profese se už mnoho let věnuji dopravě. Myslím si, že jsem v tomto oboru už natolik zdatný, že bych mohl být prospěšný i v krajskému zastupitelstvu Středočeského kraje. Stav komunikací je neutěšený. Rozhodně bych chtěl dát v našem kraji do pořádku mosty a lávky, které jsou v žalostném stavu,“ uvedl Jaroslav Adášek.


Letošní volby do krajských zastupitelstev s sebou přinášejí určité pozitivní i negativní změny. Členové okrskových volebních komisí, kteří hlídají regulérnost hlasování a sčítají odevzdané hlasovací lístky, například dostanou přidáno. Vláda souhlasila s tím, aby se odměna každého z volebních komisařů zvýšila o 500 korun. „Předseda komise dostane 1600, zapisovatel 1500 a člen 1300 korun,“ uvedla Šlemínová.