Právě nachlorovanou vodu používali odborníci k odkalování vodovodní sítě. Ještě před týdnem se musela odehrát opakovaná dezinfekce vodovodní sítě v lokalitách Poučník a Krupná. Na zdroji u obecní úřadu bylo nutné navýšit koncentraci volného chlóru na hranici limitu pro nouzové zásobování.

Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Beroun již v minulosti varovali obyvatele. Z preventivních důvodů doporučovali všem odběratelům v Krupné řádně propláchnout vnitřní rozvod vody a dále vypustit celý objem bojlerů do kanalizace. Situace si vyžádala umístění kontejnerů s pitnou vodou na pravém břehu.

Jak uvedlo minulosti vedení městyse, zdrojem znečištění vody v Krupné bylo nesprávné zapojení potrubních rozvodů v jedné z nemovitostí. Obyvatele lokality Krupná čeká kompenzace. „V příští fakturaci vodného a stočného bude započtena kompenzace ve výši měsíční spotřeby vody,“ uvedli představitelé společnosti Vodovody a kanalizace Beroun.