„Přivaděčem je dodávána voda pro téměř 70 tisíc obyvatel západní části středních Čech a denně jím proteče na deset tisíc metrů krychlových pitné vody. Je to naše nejdůležitější část infrastruktury,“ říká Roman Badin, technický ředitel VAK Beroun.

Při pracích je potřeba zajistit, aby nedošlo k přerušení dodávky životadárné tekutiny. K tomu bylo potřeba podstoupit dlouhé kontrolní práce. „Takřka deset let probíhala detailní diagnostika potrubí, abychom mohli dobře naplánovat postup obnovy. Sanovat potrubí musíme po částech, abychom zachovali dodávku vody a také z důvodu zajištění peněz na obnovu,“ dodává technický ředitel.

„Původní ocelové potrubí se musí na sanaci připravit důkladným odstraněním korozivních nárůstů na vnitřním povrchu potrubí tak, aby vnitřek trubky byl zcela hladký. Pak se tažným zařízením protáhne předem svařené polyetylénové potrubí takzvanou redukční čelistí o menším průměru, než je původní trubka,“ popisuje Badin technologii sanace.

Automobilka, která s organizátory Tour se France tradičně spolupracuje jako poskytovatel doprovodných vozidel, se stala generálním partnerem závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France.
Zájemci si mohou zkusit Tour de France. Na trenažéru i závodně

Takto zmenšené plastové potrubí se zavlékne do ocelové trubky, které v ní poté zůstává. „Využívá se zde efektu tvarové paměti, protože plastová trubka se vrátí do původního rozměru a zcela se k oceli zevnitř přimkne,“ doplnil technický ředitel k pracovnímu postupu.

Stavba probíhá za plného provozu. Než byl sanován první průchod pod dálnicí, bylo zde nataženo provizorní potrubí, kterým se dopravovala voda za místo stavby. Nedochází tak k žádným odstávkám vody.

Výměna celé trasy potrubí bude stát více než půl miliardy a v současnosti probíhá druhá etapa prací. „V první etapě bylo rekonstruováno zhruba 1200 metrů, nyní se jedná o úsek přes 300 metrů dlouhý. Součástí je podchod pod dálnicí, kde je potrubí zdvojené, takže celková délka vyměněného potrubí bude téměř půl kilometru,“ upřesnil ředitel společnosti Jiří Paul. Tato etapa vyjde vodohospodáře na 21 milionů korun.

Ilustrační foto
Padák otevřel pozdě a nezvládl situaci, vysvětluje zpráva smrt parašutisty

Přivaděč není jen samotná trubka, jedná se o celou soustavu různých šachet s uzavíracími, odvzdušňovacími a odkalovacími armaturami. Nedílnou součástí jsou vodojemy. „VAK Beroun v uplynulých deseti letech rekonstruoval vodojemy Jinočany, Loděnice, Vráž, Beroun, Králův Dvůr, Zdice a přečerpávací stanici s vodojemem v Praskolesích,“ doplnil Paul.