Pro celou oblast Hořovicka platí až do odvolání zákaz odběru povrchových vod z vodních toků pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Jde o prevenci s ohledem na sucho. Opatření doporučil i metodický pokyn kraje. „Středočeský kraj je suchy postižený úplně nejvíc. Lidé by si měli uvědomit, že vodou se musí skutečně šetřit. A to i přesto, že v rámci hlubinných vod se neděje nic kritického. Naše pitná voda je však z povrchových vod Želivky, její hladiny rapidně klesají," apeluje na všechny obyvatele regionu místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Dále upozorňuje, že je škoda pitnou vodou zalévat trávníky nebo ji na toto čerpat z povrchových vod. „V Červeném potoce teče naprosté minimum," konstatoval Ondřej Vaculík.

Dodržování veřejné vyhlášky, která byla na Hořovicku vydaná jako opatření obecné povahy při nedostatku vody, kontroluje městská policie. Hořovičtí spoléhají i na to, že dodržování budou sledovat sousedé.

Beroun omezit spotřebu vody v těchto dnech neplánuje.