Nedostatek pitné vody sužuje už několik týdnů obyvatele Chyňavy. Vedení obce proto muselo přistoupit k razantním opatřením. Až do odvolání musejí obyvatelé Chyňavy šetřit vodou. Velkou smůlu mají zejména vlastníci stavebních parcel. Vodovody a kanalizace Beroun, kvůli kritické situaci s vodou, nepovolí v obci další vodovodní přípojky. Všichni občané museli omezit zalévání zahrady a napouštění bazénů. „Mně se zákaz naštěstí netýká. Já mám vlastní studnu, ve které mám dostatek kvalitní vody,“ poznamenal k situaci Vít Čermák z Chyňavy.

Na konci dubna byl například místní vodojem tak vyprázdněný, že pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun do něho museli navážet cisternami desítky kubíků vody. „Kdyby nám do vodojemu nenavezli 48 kubíků vody, tak bychom v obci byli bez vody. Nevím čím to je, že je v naší obci v současné době tak velký nedostatek vody. Může to být i tím, že lidé začali ve velkém napouštět zahradní bazény,“ informoval starosta Chyňavy Václav Kšír.

Obec je závislá, stejně jako Malé Přílepy či Lhotka, které spadají pod její samosprávu, na vlastních zdrojích vody. Zastupitelé Chyňavy by proto přivítali napojení na Želivku. „S vodou jsme závislí na vlastních studnách. Kvůli suchu v posledních letech v nich ale vody ubývá. S berounskými vodovody a kanalizacimi se proto snažíme o připojení na vrážský vodovod, který je napojený na Želivku,“ vysvětlil Václav Kšír.

Voda ze Želivky by přitékala do vodojemu ve Lhotce. Na realizaci takové investiční akce obci zatím chybějí potřebné finanční prostředky. Realizační náklady na přivaděč se pohybují kolem 22 až 25 milionů korun. Tím by se ale podle starosty vyřešil problém přidružených obcí, ne obyvatel Chyňavy.