Neumětely se napojují na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka, a proto je nutné obec objíždět. Momentálně nelze projet z Bykoše do Neumětel, protože se buduje v ulici Na Bráně. Objížďka vede přes Lážovice. Neumětely bojují s nedostatkem vody ve studních už řadu let. Situace už byla kritická a tak vedení nejprve přistoupilo k vrtu u hájenky. „Domnívali jsme se, že v lese přece musí být dobrá voda. Možná ne přímo pitná, ale upravitelná. Na vodu jsme skutečně narazili. Bohužel laboratorní rozbory této vody byly doslova tragické a museli jsme přistoupit k likvidaci tohoto vrtu,“ vysvětlil starosta obce Neumětely Luděk Kuniak.

V květnu roku 2020 schválilo zastupitelstvo obce Neumětely a následně i Hostomic napojení vodovodu Hostomice a Neumětely na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka. Hlavním cílem projektu je vybudování vodovodního přivaděče, vodojemu, vodovodních řadů pro obec Neumětely a dále zlepšení zásobování vodou pro obce Radouš a Bezdědice, což jsou místní části obce Hostomice. V případě potřeby bude připojována v době nedostatku lokálních zdrojů i část obce Hostomice. Staveniště bylo předáno v červnu loňského roku.

V srpnu se bude asfaltovat

„Nyní se pracuje v ulicích V Chaloupkách a Na Bráně, která by měla být do konce týdne hotova. Nicméně jsme odhalili poškozené dešťové potrubí, takže zítra nastoupí dělníci na výměnu v šíři vozovky, abychom to měli bezpečné,“ informoval Kuniak. Po ulici Na Bráně přijde na řadu výstavba trasy vodovodu podél fary, zde bude provoz řízen semafory. „Ve středu by se měl osazovat vodojem na Lhotce. Je to ve směru od Radouše na Lhotku, vpravo je trafačka a od ní asi 400 metrů do pole. Měli jsme trochu problémy, protože nevycházely hutnické zkoušky, podloží bylo měkké. Proto se muselo položit více materiálu, než se původně zamýšlelo, aby to bylo pevné a nesedalo si to,“ dodal Kuniak. V srpnu by mělo v Neumětelích probíhat závěrečné asfaltování silnic.

Hotovo by mělo být příští rok v létě

Realizaci stavby na základě veřejné zakázky vyhrála společnost Zepris s nejvýhodnější cenou 68, 615 milionů korun bez DPH. Jedná se o největší a nejdražší stavební akci v Neumětelích. Obec si na ni musela vzít úvěr. „Podařilo se nám získat výhodný úvěr ze strany Státního fondu životního prostředí ČR až do výše 20 milionů s ročním úrokem 1%,“ vysvětlil Kuniak. Zbytek pokryje dotace z Evropské unie. Projekt by měl být ukončen v červnu příštího roku, přičemž většina stavebních prací proběhne letos.

Podle starosty by to ale mohlo být i dříve. „Mluví se o první polovině příštího roku. Zatím to bude suchovod. Na jaře příštího roku se budou dělat tlakové zkoušky a pak už konečně vodu pustí,“ uzavřel Kuniak. Současně s budováním vodovodu se opravují v Neumětelích i chodníky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Rovněž probíhá i rekonstrukce povrchu terasy a schodů před Kulturním domem Neumětely, což si obec financuje sama.