„V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu,“ vysvětluje Jiří Paul, ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun s tím, že tři předchozí roky cenu zvyšovali méně, než zdražila nakupovaná pražská voda.

VAK Beroun letos zahájil několik rozsáhlých investic. Pokračuje postupná obnova čistírny v Berouně, kam by se v budoucnu měly přivádět odpadní vody ze Zdic.

Podle starostky Berouna Soni Chalupové je sice každé zvýšení nákladů na domácnost pro občany nepříjemné, ale také v tomto roce odpovídá dlouhodobé projednané strategii, na které se akcionáři dohodli. „Bez obnovy majetku bychom zanechali po sobě dluh, který by za nás splácely budoucí generace,“ říká Soňa Chalupová.

Dobrou zprávou pro spotřebitele je chystané snížení daně z přidané hodnoty. Do poloviny roku 2019 by měla být voda přeřazena do nižší, tedy 10% sazby DPH. Tím by cena pro neplátce DPH klesla o celých 5 procent. Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2019 tak bude 85,50 Kč/m3 bez DPH.

Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s regionální cenou je podle údajů Vaku Beroun 31 m3. Platba za vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než 9 korun s DPH na osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 3 050 korun na osobu za rok, což je 254 korun za měsíc.