Přestože o potížích vědělo město i Vodovody a kanalizace Beroun delší dobu, potíže obyvatel těchto lokalit nikdo neřešil. Technický ředitel VAK Beroun Jiří Paul se brání: „Tato kauza se táhne už několik let. Domy se v této lokalitě stavěly až po vytvoření rozvodné sítě. O tom, že tlak vody bude dělat problém, byli lidé informováni s doporučením, aby si vytvořili u domů vlastní čerpadla. Vodovody a kanalizace nemají povinnost provádět úpravy na vlastní náklady.“

Na radnici se však letos na jaře začaly znovu kupit stížnosti. „Největší problém nastává ve večerních špičkách především před létem, kdy si lobyvatelé lokality začnou plnit bazény. Obyvatele jsme sice upozornili na možnost dovozu vody cisternami a doporučili jsme jim koordinovat napouštění přes náš dispečink, ale potížím se vyhnout nemůžeme.“, upozorňuje Paul.
Ve večerních hodinách mají tedy místní v dotčených ulicích problém se i osprchovat. „Je to opravdu složité. Když chce člověk použít sprchu, musí počítat s tím, že se mu bude kvůli nízkému tlaku vypínat. Mně se přepínala sprcha u vany, která je na tlaku závislá. Musel jsem si vyrobit manžetu, aby mi puštěnou sprchu přidržela. Ale je to jen provizorní řešení.“, zlobí se Karel Pangerl.

Starosta Hořovic Luboš Čížek potvrzuje, že na radnici o problému vědí: „Před půl rokem jsme dostali stížnost, kterou jsme ihned konzultovali s Vodovody a kanalizacemi Beroun. Podle jejich měření je skutečně tlak v dotčených lokalitách pod normou. Nakonec jsme se domluvili na společné investici.“
Přestavbu vodovodní sítě město uskuteční ještě tento rok. „Řad se přepojí z příliš blízkého vodojemu Špejchar na podlužský. Tím docílíme zvýšení tlaku vody. Budeme muset postavit asi 160 metrů vodovodního potrubí v ulici Pod Dražovkou.“

Investice by měla stát přes 600 000 korun. Zčásti ji město pokryje z dividend akciové společnosti Vodovodů a kanalizací, dílem ji bude financovat firma.
Lidé by měli do konce roku vodu bez potíží odebírat i v obvyklých špičkách. „Přesto by místní měli při napouštění bazénů a jiných velkých odběrů dbát našich pokynů.“, dodává Jiří Paul.