„Při naší návštěvě jsme dnes do školy přijeli dětem představit činnosti vojáků Čestné stráže a Posádkového velitelství Praha. S námi tu jsou také hudebníci ústředí hudby Armády České republiky, jež ve třídách a v areálu školy předvedli krátké ukázky jednotlivých odborností,“ uvedla vojenská tisková mluvčí Eva Cajthamlová.

Vojáci v rámci několika stanovišť, které děti z jednotlivých tříd postupně navštívily, předvedli jak vlastní výzbroj, tak i techniku a dovednosti. Žáci tak například pozorně sledovali, jak se během ukázky profesionální voják Radek Mareš dokázal pomocí bojového systému Musado ubránit svému kolegovi Lukášovi Částkovi.

Další stanoviště zase ukázalo jednotlivé druhy uniforem čestné stráže, automatické pušky a další zbraně, včetně těch historických, které naše armáda používala a v současnosti má ve výbavě. Na venkovním hřišti se děti zase dozvěděly něco o navigaci, první pomoci a možnostech přežití v různých situacích.

Náklaďák i teréňák

Ale aby jen pasivně nepřihlížely, v tělocvičně si mohly děti proběhnout opičí dráhu, kterou zakončila florbalová střelba na bránu. Na dvorku školy, si zase důkladně prohlédly vojenský náklaďák a terénní Toyotu Hilux.

Pro osmáky a deváťáky byla představena příležitost studia na střední vojenské škole v Moravské Třebové. „Děti tak dostaly nejzákladnější informace o případném studiu na této škole a možné službě v armádě,“ doplnila mluvčí.

Vojáci do školy přijeli na pozvání školy, která tak získala další příležitost dětem představit vedle dalších profesí i tu v rámci české profesionální armády. „Od paní Cajthamlové jsme se dozvěděli, že tu je ta možnost, takže jsme neváhali a hned jsme ji přijali. Naše paní učitelky se poté ve spolupráci s vojáky o celou akci postarali. Za to jim patří obrovské dík. Smyslem bylo dětem přiblížit práci armády, aby měly přímou zkušenost a s tím i reálnou představu o činnosti našich vojáků,“ uvedl ředitel školy Eduard Polách.

Čestná stráž české armády jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí u nás i v zahraničí. Její funkce není jen reprezentace české armády, ale i ochrana, kdy členové jednotky musí taktéž ovládat ty samé vševojskové činnosti jako ostatní vojáci. Širokou veřejností je často čestná stráž zaměňována s hradní stráží. Tyto dvě jednotky nicméně plní rozdílné úkoly.