PETRA LIŠKOVÁ
RADKA KOČOVÁ

Berounsko/ Politická jednání běží na plné obrátky, ale je jasné, že trumfy v rukou mají sociální demokrati.
Řada starostů sleduje povolební jednání s obavami. „Vítězná ČSSD slibovala lidem, že v krajích zruší poplatky, ale lidé si neuvědomili, že to vezmou z jiné hromádky. Už teď představitelé sociální demokracie tvrdí, že to půjde z položky na komunikace,“ obávají se mnozí starostové.
Zástupci obcí čekají na první kroky kraje
A jak změnu ve vedení kraje vnímá Beroun, kde zvítězila ODS a místostarosta Tomáš Havel obsadí jedno z pětadvaceti modrých křesel na krajském zastupitelstvu? Obávají se o osud rozjednaných projekt, na kterých se má podílet kraj? „Projekty jsou apolitické a vždy byly dotace od krajského úřadu přidělovány objektivně, snad to bude i nyní. Vždyť jsou to akce pro lidi,“ doufá Tomáš Havel. Na krajské úrovni má město Beroun například rozjednány rekonstrukce ulic Plzeňská a Pražská.
Nejen místostarosta Berouna, ale i řada jeho kolegů s napětím očekává, jak se sociální demokracie postaví k otázkám školství a komunikací.
Starostka Loděnice Erna Šimrová se změnou ve vedení kraje příliš nezatěžuje. „U nás je prioritou kanalizace, ale jinak do obecní problematiky vrcholnou politiku nezatahujeme,“ upozornila starostka. Lidé z Loděnice prý ale velice zajímá, jak se nové vedení kraje postaví k otázce zdravotnictví a nemocnic.
Zásadní projekt Hořovic je obchvat
Rozpracované projekty se zástupci Středočeského kraje mají i Hořovičtí. Zásadní je výstavba východního obchvatu Hořovic. Ten by pomohl odklonit nákladní dopravu z města. „Jedná se o investiční záměr kraje, ke kterému jsme vydali územní rozhodnutí. To bylo vydané na dva roky a jeho platnost končí příští rok v březnu,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek s tím, že tato akce je stoprocentně financována krajem.
Další akcí, kterou Hořovičtí projednávají s vedením krajského úřadu, je rekonstrukce silnice mezi Žebrákem a Hořovicemi. Silnice nejenže nevyhovuje nadměrnému automobilovému provozu, ale lemuje ji stále více pomníčků. „O její rekonstrukci jednáme již několik let. Financovat by ji měl kraj, a to z rozpočtu na rok 2009 a 2010. Rekonstrukci můžeme maximálně upomínat,“ doplnil starosta Hořovic.
Smlouvu obci kraj dosud nepotvrdil
V září měla být zahájena oprava obloukového mostu v Praskolesích. Ta byla nakonec několik dní před zahájením stavby posunuta na jarní měsíce příštího roku. „Předpokládáme, že přípravy rekonstrukce mostu budou pokračovat tak, jak byly odstartovány,“ řekla starostka Praskoles Zdeňka Drábková. Dodavatel stavby nemá dosud v rukou potvrzenou smlouvu o díle. „Potvrzenou smlouvu jsme na Krajský úřad Středočeského kraje odeslali na začátku října. Dosud se nám nevrátila podepsaná. Nikdo nás ani nevyzval k jejímu převzetí,“ konstatoval zástupce litoměřické firmy Vladimír Jehlička. „Podle upraveného harmonogramu, bychom měli s opravou mostu začít v únoru, nebo březnu příštího roku. Pět týdnů je třeba na vyřízení dopravního opatření a objízdných tras. Jestliže bychom do dvou týdnů odpověď neobdrželi, přistoupíme k oficiální výzvě,“ doplnil vedoucí mostních staveb Vladimír Jehlička.
Obavy starostů se včera snažila vyvrátit nově zvolená zastupitelka z řad sociální demokracie, Lenka Šmídová. „Myslím si, že projekty, které jsou již schváleny, budou čerpány dle původního plánu. Pokud jsou projekty rozpracované, nové vedení kraje se s nimi seznámí. Prioritou je ale účelnost projektu, tedy zda je jeho cílem zlepšit situaci v obci,“ upřesnila Šmídová.