Volební okrsky hlásily už v prvním dnu voleb poměrně vysokou účast, která atakovala padesátiprocentní hranici. 

Tak, jak tomu bylo i ve volebních okrscích v Králově Dvoře, kde se volilo na osmi místech. Tři se nacházela v budově základní školy v Králově Dvoře Počaply. Například pro voliče přímo z Počapel se v sobotu otevřel okrsek číslo 4, kde volby probíhaly v poklidné atmosféře. „Celý den je tu pohoda. K 20. hodině máme 40procentní volební účast,“ uvedla první den voleb zapisovatelka Iveta Jiroušková.

Na všech třech okrscích bylo poměrně velice rušno a přišlo i mnoho rodičů, kteří si s sebou vzali také své ratolesti. Na kontrolu přišla i nedávno zřízená králodvorská městská policie. Voliči se setkali s úžasně vstřícnými a dobře naladěnými členy volebních komisí, kdy panovala velice příjemná atmosféra, nechyběl ani humor a veselá nálada.