„Dlouho jsme přemýšleli, co s nevyužitým objektem. Nakonec jsme se rozhodli pro výstavbu muzejních ploch. Budovu jsme právě začali opravovat. Nejdříve musíme zpevnit stropy nad 1NP, provést kompletní výměnu krovy, střešní krytiny a do konce roku zprovoznit podkrovní prostory. V příštím roce provedeme kompletní výměnu oken, vnitřních instalací a první prázdninový týden budeme otvírat“ popsal starosta Všeradic Bohumil Stibal.

V přízemí bývalé školy najdou lidé informace a recepci muzea. „Výstavní plochy budou připraveny v prvním patře a podkroví. Stálá expozice zavede návštěvníky do doby bronzové v Českém krasu. Uvítali jsme spolupráci s archeology a pracovníky správy CHKO Český kras, kteří nám pomohou s instalací výstavy,“ uvedl starosta Všeradic.

Archeologové představí zajímavé nálezy ze skalních dutin a sběrových nálezů. „Do Všeradic jsme chtěli umístit výstavu, která by měla vztah k regionu a jeho dávné historii. Nakonec jsme se shodli, že skalní dutiny v okolí a množství nálezů svědčící o osídlení zdejší krajiny je právě z mladší doby bronzové. Velkým nalezištěm je vrch Bacín nad obcí Vinařice. Zde bylo právě nalezeno několik lidských pozůstatků z mladší doby bronzové,“ vysvětlil archeolog Daniel Stolz z Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech.