Správa CHKO Český kras pořádá 26. května v rámci Evropského dne chráněných území speciální naučnou stezku „Českým krasem za Hagenem", která prochází NPR Karlštejn v délce 14 km, z toho 2 km vedou podzemím štol u Malé Ameriky. Účastníci si prohlédnou výstavu fotografií z Českého krasu na hradě Karlštejně, projdou si štoly, uvidí skanzen Solvayovy lomy a putování zakončí ve Svatém Janu pod Skalou. Cestou je čekají zastavení s přírodovědci a plnění úkolů. Sraz je dopoledne v Karlštejně před poštou.