Setkání s Ondřejem Vaculíkem při letošním rozhovoru k výročí 17. listopadu bylo výjimečné především tím, že stál u zrodu hořovického Občanského fóra. Jeho vyprávění zavedlo čtenáře přímo mezi osobnosti, které k Hořovicím a k listopadu 89 neodmyslitelně patří. Ondřej Vaculík mezi ně patří také.

Od roku 1989 navíc působí kromě jednoho volebního období v zastupitelstvu města, několikrát byl členem rady. V předchozím období zastával pozici starosty a nyní se stal místostarostou Hořovic.

Jak sám uvádí, komunální politika neznamená jen starost o komunikace, veřejné budovy či podporu různých prospěšných spolků, ale jde také o vytváření lidské pospolitosti, důvěry v obec, která přesahuje různé stranické zájmy a vlastní potřeby. „A to je úkol, vůči němuž se člověk cítí bezmocný, a to ať dělá, co dělá. Na ten stav si člověk musí zvyknout, nicméně na úkolu „pospolitosti" nesmí přestat dělat," prohlásil Ondřej Vaculík v jednom z předchozích rozhovorů.

Ondřej Vaculík se jako hořovický starosta v uplynulých letech zasloužil například o získání areálu Starého zámku a o jeho otevření veřejnosti. Velké úsilí věnoval i vzniku městské policie a opravě mostu u Společenského domu. Lidé z Hořovic ho vnímají jako skromného muže. „Je houževnatý a pracovitý," dodává Jana Šrámková, která s ním jako místostarostka Hořovic řadu let spolupracuje.