Město Králův Dvůr tak bude muset i nadále fungovat v takzvaném rozpočtovém provizoriu.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle plánu se zastupitelé Králova Dvora měli sejít ve čtvrtek. Jednání se nakonec uskuteční, ale online formou. V programu jednání totiž nejsou body, kvůli kterým lze udělit výjimku k běžnému svolání zastupitelstva. V době krizových opatření se mohou konat pouze zasedání, kde zastupitelé budou volit vedení obce a nebo budou přijímat konkrétní opatření k současné pandemii.

Konat se mohou jen nezbytná jednání

„I v této době lze zasedání zastupitelstva města výjimečně konat, avšak pouze za podmínky, že toto jednání je nezbytné a zcela nevyhnutelné. O takovou situaci však půjde pouze v mimořádných případech. Obec musí učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy Covid-19, a zároveň takové rozhodnutí nemůže přijmout jiný orgán než zastupitelstvo obce,“ napsali úředníci ministerstva vnitra v dopise radnici Králova Dvora.

„Naopak typickým příkladem situace, kdy by zasedání bylo třeba konat, je volba nového starosty či místostarosty v případě, že by jejich funkce nebyly obsazeny či by došlo k tomu, že by tyto osoby nemohly své funkce vykonávat například z důvodu karantény,“ sděluje ministerstvo dále.

Naopak mezi důvody kvůli kterým nemůže být nyní zastupitelstvo svoláno, je „běžná“ agenda zastupitelstva, k níž patří i schvalování dotací, ale také výkupy a prodeje pozemků.

Mimořádným důvodem svolání „běžného“ zasedání předních představitelů města v době platnosti krizového opatření není ani jednání o rozpočtu. Přesto budou Královédvorští o provizoriu jednat.

„V rámci audiokonference budou zastupitelé jednat o prodloužení rozpočtového provizoria, stejně tak by mělo dojít k pověření rady města k nákupu roušek, dezinfekce, či případných dalších opatření v boji proti koronaviru,“ vysvětlil starosta Petr Vychodil s tím, že ačkoliv bude nadále trvat rozpočtové provizorium, investice města to neohrozí. „Vše máme schválené z roku 2019 a také již pod smlouvou. Na přelomu dubna by měla například začít rekonstrukce chodníků a silnic v lokalitě Pod Hájem, přibudou zde i parkovací místa,“ řekl Petr Vychodil.

Krizová opatření i nadále

Ačkoliv nikdo v současné době neví, jak se bude vyvíjet situace kolem šíření nákazy nového koronaviru v České republice v dalších dnech či týdnech, tak i přesto, že by vláda zmírnila na krizová opatření, by se zasedání pravděpodobně konala s jistými opatřeními. „Samozřejmě jsme hovořili o tom, že v případě, že by se zasedání konalo v dubnu, měli by zastupitelé mezi sebou dostatečné rozestupy a přijali bychom i další potřebná opatření. Tuto problematiku budeme průběžně řešit,“ řekla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in