Výměnu občanských průkazů na Berounsku a Hořovicku uspíšil dopis ministerstva vnitra. Ten byl v listopadu loňského roku odeslán všem občanům, kterým končila platnost dokladu v prosinci 2007 a včas si nezajistili jeho výměnu. „S výzvou lidé obdrželi i žádost potřebnou pro výměnu občanských průkazů,“ řekla vedoucí správního odboru města Beroun Ladislava Šlemínová. „Občané na tuto výzvu reagovali a o výměnu dokladů projevili větší zájem než v předcházejícím období,“ dodala Šlemínová.

Na začátku roku 2007 si mělo průkazy vyměnit 5000 lidí z Berounska. V průběhu roku si je vyměnilo 4500 občanů a v lednu letošního roku zbývá vyměnit 354 průkazů. Celkem 2049 občanů bylo evidováno začátkem loňského na Hořovicku. Koncem roku jich zbývalo 580 a statistiky z letošního ledna uvádějí, že občanů s neplatným průkazem na Hořovicku je rovných 100. O výměnu dokladů je zájem i v letošním lednu.

V případě, že se na Berounsku prokáže neplatným občanským průkazem řidič automobilu, finanční postih mu nehrozí. „Občanské průkazy se při kontrole vozidel vyžadují pouze v některých případech. Obvodní oddělení a dopravní inspektorát policie Beroun zaznamenalo minimální počet případů, kdy se lidé prokázali tímto neplatným dokladem,“ uvedla mluvčí berounské policie Veronika Benediktová s tím, že při tomto zjištění jsou občané pouze upozorněni na nutnost výměny neplatných dokladů.

Do konce roku 2008 je třeba provést výměnu občanských dokladů vystavených do 31. prosince 2003, které jsou bez strojových údajů. Od této povinnosti jsou osvobozeni občané, kterým byl doklad vydán před 1. lednem 1936.