Posledním dnem tohoto roku končí termín pro vyřízení žádosti na výměnu starých řidičských průkazů. Růžovomodrým plastovým dokladem velikosti platební karty se znakem Evropské unie se musí od začátku roku 2008 prokázat úplně všichni řidiči. Pokud motoristé výměnu nestihnou včas, hrozí jim tučná pokuta. Mnozí ale na úřady příliš nespěchají.

„Přiznám se, že jsem se k výměně řidičáku ještě nedostal. Myslím si ale, že mám do konce roku ještě spoustu času,“ říká řidič Jaroslav Klepáč, který s návštěvou příslušného úřadu otálí také z obavy ze zdlouhavého vyřizování a čekání ve frontách. Těm se ale na konci roku rozhodně nevyhne. „Určitě bych chtěl všem řidičům doporučit, aby úřad navštívili co nejdříve,“ konstatuje Jaroslav Adášek, vedoucí oboru dopravy berounského městského úřadu.

Motoristé podle něho nejsou zcela ukáznění, ale přesto se svými žádostmi už mnozí úřad navštívili. „Lidé byli dostatečně varováni před možným kolapsem, který by mohl v posledních měsících roku přijít, a vědí, že nelze průkazy vyměňovat na poslední chvíli,“ tvrdí Adášek.

Konkrétní čísla ale tolik optimismu nepřináší. V této chvíli totiž zbývá dopravnímu úřadu v Berouně vyměnit více než osmdesát procent dokladů. „Nový průkaz musí do konce roku dostat celkem 3538 řidičů. Vyměněno jich je ale pouze 696,“ říká Miroslav Šmíd, vedoucí berounského oddělení evidence řidičů a vozidel. „Kolaps rozhodně nastane. Čekáme fronty, dlouhé čekací doby a potíže s motoristy, kteří výměnu do konce roku prostě nestihnou,“ připouští Šmíd.

„Osobně doporučuji podat žádost ve dnech s rozšířenými úředními hodinami, tedy v úterý a ve čtvrtek dopoledne,“ říká Adášek, podle kterého mají řidiči už nyní počítat se zhruba až s dvouhodinovým čekáním. Po vyplnění příslušného formuláře trvá prý vyřízení žádosti asi patnáct dnů.

„V případě těchto karet se jedná o ceniny, které nesou speciální čip. Z technických důvodů tedy nejsme schopni zajistit vydání řidičského průkazu na počkání,“ upozorňuje Adášek.

V případě, že se řidič rozhodne usednout za volant automobilu bez platného řidičského průkazu, dopustí se přestupku. „Výše blokové pokuty může dosáhnout až dvou tisíc korun. Pokud nemá motorista platný doklad, je to podobné, jako by jej neměl vůbec,“ říká Veronika Benediktová, tisková mluvčí berounského okresního ředitelství Policie České republiky.

Výměna řidičských průkazů 2007

  • řidičské průkazy vydané v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007
  • výměnu průkazů provádí obecní úřady s rozšířenou působností a magistráty měst
  • žadatel musí přinést platný doklad totožnosti, průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm) a řidičský průkaz
  • výměna dokladu je bezplatná, poplatek 500 korun zaplatí žadatel jen v případě, že nechce čekat a chce mít průkaz vyhotoven do pěti dnů
  • lhůta pro vyřízení žádosti se pohybuje v rozmězí 15 až 20 dnů