Posledního krásného zlatého kapříka prodali v Masarykově ulici dopoledne a na mnoho koupěchtivých se již nedostalo.