Domov Koniklec se nachází v areálu suchomastského zámku, slavnostní setkání se konalo právě zde. Jeho součástí byl kulturní program. Návštěvníci akce se mohli podívat i do aktivizačních dílen. Provázela je zde pracovnice Zuzana Vynšová.

Zájemci nahlédli například do místnosti, kde si uživatelé vyrábějí drobnosti z keramiky. „Procvičují jemnou motoriku. V rámci svých možností vyrábí vše, co je možné,“ popisuje aktivizační pracovnice Koniklece Zuzana Vynšová a dodává, že keramika se může na místě i vypálit. Zuzana Vyn-šová přechází do další místnosti, kde uživatelé Koniklece vyrábějí svíčky. V rámci rukodělné výroby se používají i méně obvyklé materiály a pracovní postupy, a tak jsou tyto činnosti pro uživatele stále zajímavé.

Šťastné okamžiky

S výrobky uživatelů Koniklece se setkávají lidé v regionu na kulturních akcích, kde mívá tento suchomastský domov pro osoby se zdravotním postižením stánek.

Prodej a prezentace výrobků z dílen Koniklece se v minulých dnech uskutečnily například v Osově či přímo v obci Suchomasty. Z výtěžku z prodeje rukodělných výrobků je následně pořizován další materiál, nehledě na to, že pochlubit se svojí prací patří mezi obzvlášť šťastné okamžiky v životě uživatelů.

Vedle dílen se nachází i relaxační místnost. Sem se chodí uživatelé uvolnit a zacvičit si, užívají si zde i relaxační hudbu.

Součástí Koniklece je potravinářská výroba, kde od října letošního roku uživatelé nakládají uzeniny nebo sýry. V plánu je také sušené ovoce. „Usilujeme o to, aby se tato pracoviště stala „chráněnými“. Máme podanou žádost na úřadu práce,“ konstatovala ředitelka Koniklece Michaela Janová s tím, že na chráněném pracovišti již v současné době pracují nejen uživatelé Koniklece, ale také berounští obyvatelé se zdravotním postižením.

Uživatele Koniklece nyní čeká Vánoční posezení s rodiči a přáteli, uskuteční se v pátek 18. prosince.

Koniklec Suchomasty poskytuje nyní sociální služby osmačtyřiceti uživatelům. Na suchomastském zámku žije v domově pro osoby se zdravotním postižením čtyřicet uživatelů a osm využívá chráněná bydlení v Litni a Berouně.