Kulaté 650. výročí první písemné zmínky o obci oslavila v červnu obec Drozdov. První historická zmínka pochází z roku 1368. Vedení obce k této události uspořádalo obecní slavnost. S Přemyslovci je spojen také vznik Berouna. V roce 2015 město oslavilo 750. výročí první zmínky. Zakládací listina města se nedochovala. Předpokládá se však, že jeho vznik je spojen s králem Přemyslem Otakarem II. Ten zde roku 1265 vydal listinu, kde se poprvé objevuje latinská forma názvu Berouna - "Verona". Toto datum je bráno jako první zmínka o městě.

Město vyrostlo z trhové osady, jež se nacházela při brodu na Berounce, poblíž soutoku s Litavkou, na důležité zemské stezce spojující Prahu, Plzeň a Norimberk.

Beroun oslavil výročí první zmínky ve velkém stylu. „Myslím si, že je potřeba na naši historii nahlížet s úctou a připomínat si její odkazy,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina.

Město na počest první zmínky rozšířilo květinovou výzdobu a financovalo několik kulturních akcí. Jednou z nich byl křest nové obrazové publikace o Berouně. Součástí oslav byl také galavečer a setkání rodáků, významných osobností a zástupců partnerských měst. Vyvrcholením oslav byly městské slavnosti Berounské hradby.

V roce 2016 oslavila výročí první zmínky také obec Praskolesy. První zmínka o obci Praskolesy pochází z roku 1216. V obci se nachází původně románský kostel sv. Mikuláše, který byl připomínán v roce 1216.

Oslavy výročí má za sebou i město Králův Dvůr. Podle Českého statistického úřadu je první písemná zmínka o Králově Dvoře i Počaplech z roku 1253 a o Popovicích z roku 1266.

„Výročí první zmínky jsme slavili před několika lety. Letos ani v příštím roce nás oslavy výročí první písemné zmínky o městě nečekají,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V příštím roce čeká kulaté výročí první zmínky také obec Černín. Od zápisu v Kosmově kronice, který je datován k roku 1004 uplyne v roce 2019 1015 let. Je zde zmínka o osadě u černého lesa s názvem Černín. První oslavy na počest první zmínky o Černíně se konaly už v roce 2004 k výročí tisíciletí. Pak na ně navázaly oslavy 1010 let. Tím byla zahájena tradice pořádání oslav vždy po deseti letech.

O obci Chrustenice se objevil první záznam v roce 1037, kdy kníže Břetislav ustanovil poddané Chrustenic za opatrovníky hrobu svatého Ivana ve Svatém Janu pod Skalou. Historické nálezy v oblasti Chrustenic svědčí o dobývání a zhutňování železných rud již v prehistorické době. Podle archeologických nálezů kultury knovízské a starší doby železné bylo území Chrustenic osídleno již v pravěku. O malé zemědělské obci na Podbrdsku Olešné se objevila první písemná zmínka v roku 1331. O obci Suchomasty se prvně píše v roce 1088. Obec leží jihozápadně od Berouna na Suchomastském potoku při okraji Českého krasu. Historie středověkého královského komorního města Žebrák je stará více než 600 let. První písemně doložený údaj o Žebráku je z roku 1280. Archeologické výzkumy však potvrdily, že území města bylo osídleno již v 5. tisíciletí před naším letopočtem.