V jejich rámci dodavatelská firma odbagrovala na zámeckém nádvoří horní část povrchu a položila drenážní potrubí. Na konec celý povrch nádvoří připravila na následné vybudování mlatových cest a výsadbu zeleně. Mlatové cesty jsou vysypané plochy přírodní kamennou směsí, která se mechanicky zhutní.

„Samozřejmě, že se tyto finální práce budou realizovat až to umožní počasí, což by mělo být v prvních jarních týdnech," poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Vedení města by chtělo letos rekultivovat i prostory před zámkem. Konkrétně se jedná o kamennou zeď, trávníky i zeleň.
Investiční akce je finančně podpořena prostředky z Operačního programu životního prostředí. Je součástí druhé etapy projektu Revitalizace významné sídelní zeleně v Králově Dvoře, do které spadá i výsadba zeleně v Karlově Huti a dalších lokalitách města.
V současné době představitelé Králova Dvora intenzivně pracují na přípravě III. etapy tohoto projektu, do něhož bude mimo jiné také zahrnuto sídliště Pod Hájem a městská část Levín.

„Žádost o dotaci na tuto etapu hodláme podat v průběhu letošního roku a v příštím roce uvidíme, zda-li bude schválena. Když ano, začneme hned s realizací," upozornil Petr Vychodil.

Město nezapomíná ani na velkokapacitní stan, který nechalo v loňském roce z nádvoří přestěhovat na asfaltovou plochu vedle zámku. Do letošního rozpočtu hodlá navrhnout částku, za kterou koupí na stan nové plachty a prostor kolem něho nechá upravit.