Základní organizace chovatelů v Suchomastech pořádala ve Starém Mlýně další ročník své tradiční prodejní výstavy drobného domácího zvířectva. „Letos máme už 39. ročník. Na výstavě je celkem 540 kusů zvířat. Původně jich mělo být 600, ale někteří chovatelé nám slíbená zvířata nedodali,“ informoval za suchomastské chovatele Jaroslav Peták.

Letošní prodejní výstava měla největší úspěch u drobných chovatelů domácích zvířat. „V loňském roce byl nebývalý zájem o slepice. Letos je tomu naopak. Návštěvníci kupují zejména králíky. Po drůbeži už tak velká poptávka není. Sice se také prodává, ale zájem je o ni malý,“ vysvětlil Peták. „Se sestrami jsme si přišly na výstavu vybrat nějakého králíčka. Chtěly bychom se o něho doma samy starat,“ zdůvodnila svojí přítomnost na výstavě Jitka Kupcová
z Karlštejna.

František Kebrdle z Hořovic v Suchomastech předvedl holuby. „Vystavuji zde černé sedlaté staváky. Získal jsem za ně druhou cenu,“ uvedl František Kebrdle, který byl v Suchomastech teprvé poprvé.

Suchomastští chovatelé se každoročně snaží areál Starého Mlýna vylepšovat. V uplynulém roce do jeho modernizace investovali zhruba 40 000 korun. „Opravovali jsme klece a také podlahu, která se nám propadla. Také jsme obezdívali prostory kuchyně. Naše organizace do oprav vložila 20 000 korun a obec, která nám zajistila řemeslníka, poskytla na rekonstrukci zhruba stejnou částku. Na zajištění výstavy nám obecní úřad uvolnil dalších asi 8000 korun,“ dodal Peták.