Výstavu kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené, která se konala v Hotelu Grand v Berouně, navštívili nejen lidé s tělesnými, zrakovými či sluchovými problémy, ale i zdravá veřejnost. Výstavu pořádalo Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Beroun pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera.

„Na této výstavě si lidé mohou všechny kompenzační pomůcky i sami vyzkoušet, což je určitě zajímavé. Sešla se tady řada novinek jako vibrační hodinky pro zrakově postižené nebo nové invalidní vozíky, takže je výstava přínosem i pro mě,“ sdělila ředitelka Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje Beroun Dagmar Radilová.