Základní organizace Českého svazu chovatelů v Suchomastech pořádá tradiční zimní prodejní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Ta se koná ve Starém Mlýně v Suchomastech v sobotu 19. ledna. Od osmi hodin ráno si mohou zájemci prohlédnout 600 kusů drobného zvířectva. Chovatelé na výstavě představí 230 králíků, 300 holubů a 70 kusů drůbeže.