Již za týden se na všech základních a středních školách v republice bude rozdávat závěrečné vysvědčení, z kterého však mají některé děti veliký strach. Mohou za to především jejich rodiče, kteří to sice myslí dobře, ale jejich přehnaná ctižádostivost může vést dokonce až k tragédii.

Případů, kdy se dítě zhroutilo kvůli špatným známkám na vysvědčení a rozhodlo se strach z rodičů překonat útěkem z domu nebo tím nejhorším řešením, není málo. Podle výchovné poradkyně Markéty Jansové však jde těmto nešťastným situacím předcházet. „Rodiče by své děti měli hodně chválit a motivovat je. Samozřejmě by děti měly být i trestané, ale rozhodně není dobré jim zakázat všechno. Čím víc je totiž budou rodiče trestat, tím spíš to bude ještě horší. Důležitá je především komunikace,“ uvedla výchovná poradkyně z Jungmannovy základní školy v Berouně Markéta Jansová. Podle ní jsou v dnešní době děti pod tlakem rodičů, kteří chtějí, aby se jejich potomci uplatnili ve společnosti. „Dnešní společnost je založena na výkonu a řada rodičů si to dobře uvědomuje. Někdy však na své děti kladou přehnané nároky,“ řekla Jansová.

Případů, kdy se dítě zhroutilo kvůli špatnému vysvědčení, je celá řada. „Snad každý rok se objeví dítě, které kvůli špatným známkám pláče a bojí se jít domů. V takových případech volám rodičům, abych jim vysvětlila danou situaci, a oni si mnohdy pro dítě přijdou,“ vzpomínala výchovná poradkyně. S tím souhlasí i učitelka Lenka Šnaidaufová, za kterou občas chodí žáci a snaží se smlouvat o lepší známku. „Většinou jsou to děti, které by tu špatnou známku měly jedinou a zkazila by jim vysvědčení. Pokud jim ale vychází, tak s tím bohužel nemůžu nic dělat. Většinou se s tím ale vyrovnají,“ sdělila Lenka Šnaidaufová.

Právě v tomto období je hodně zaměstnaná Linka bezpečí. Ta očekává příval hovorů dětí, které se obávají přinést domů vysvědčení. V loňském roce před pololetním vysvědčením přijímala Linka bezpečí o 50% více hovorů týkajících se školních problémů, v červnu to bylo dokonce o 58% více hovorů než byl běžný měsíční průměr.

Kam se obrátit

Sdružení Linka bezpečí provozuje projekt Linka bezpečí 800 155 555 primárně určený dětem v těžkých životních situacích. Dále je tu projekt Linka vzkaz domů 800 111 113 zaměřený zejména pro děti na útěku z domova či ústavních zařízení a projekt Rodičovská linka 283 852 222 pomáhající řešit rodičům výchovné problémy. Stále významnější je projekt internetová linka lb@linkabezpeci.cz korespondující s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu.