Někdo se tohoto dne nemůže ani dočkat, protože je pro něho vysvědčením odměnou za doboru práci a píli ve škole. Jsou ale i takoví žáčci a studenti, který se na poslední školní den netěší vůbec a možná z něho mají i trochu strach. Všechny malé děti ale rozhodně spojuje veliká radost z letních prázdnin, které jim právě zítra začínají. Malá Lucinka Grebeníčková z první třídy 1. základní školy v Hořovicích si pro své závěrečné hodnocení přišla s úsměvem. Třídní učitelka Ivana Dlouhá jí za její studijní výsledky ocenila a předala jí také pochvalný list za výborný prospěch a chování.