Rak kamenáč je nejvzácnější druh raka v České republice. Podle odhadů odborníků u nás za posledních pět let vymřela až pětina z jeho celkového počtu. K životu totiž tento vzácný rak potřebuje potoky s kamenitým dnem, stejně tak mu vyhovuje, když do vody zasahují kořeny stromů či keřů, které mu poskytují dostatek úkrytů. Je proto velmi citlivý na napřimování či betonování potoků, vadí mu i nešetrné rybniční hospodaření.

V posledních letech jej zásadně ohrožuje zavlečný račí mor, který přenášejí hlavně invazní druhy amerických raků. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravuje pro něj Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nový záchranný program.

Přehled výskytu raků kamenáčů v ČecháchZdroj: Zpracoval Jan Vrba, časopis Ochrana přírody

„Jedním z vážných problémů naší krajiny je, že potoky a řeky byly napřímeny, jejich břehy opevněny, zanikly drobné tůně a mokřady. O vhodná místa k životu přišel nejen rak kamenáč, ale i spousta dalších druhů. Do obnovy krajiny a jejích funkcí jsme od roku 2014 investovali více než 5, 5 miliardy korun. Ve Sněmovně máme také novou legislativu, která zamezí dalšímu šíření konkrétních invazních druhů, i to by ochraně našich domácích raků kamenáčů mělo výrazně pomoci,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Pokud se rak kamenáč nakazí račím morem, má to pro něj fatální důsledky. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků. Bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit. Jedinou možností je zamezit, aby se račí mor dále šířil. Dnes vypuštění raci byli před dvěma lety zachráněni z potoka, kde se račí mor objevil. Bez přesunu by uhynuli. Doufáme, že se jim v novém působišti bude dařit,“ sdělila Lucie Štefanská z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdrojem račího moru jsou nepůvodní druhy amerických raků, které byly v minulosti u nás vysazovány, nebo je lidé vypouštějí z akvarijních chovů do přírody. Tito raci jsou proti nákaze imunní. Jeden z přenašečů račího moru - americký rak mramorovaný – byl pro riziko, které znamená pro naše domácí druhy raků, v roce 2016 zařazen na tzv. unijní seznam invazních druhů.

„Záchranné přesuny jsou tím posledním řešením. Klíčové je, aby se zamezilo šíření račího moru a zlepšil se stav naší krajiny. Bez toho si brzy budeme raka kamenáče prohlížet jen na fotografiích. Přitom je jako jeden z mála bezobratlých živočichů spjat s kulturně-historickým dědictvím Evropy. Koneckonců, kdo by neznal dětskou říkanku o tom, jak rak leze z díry, nebo název města Rakovník,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.