Na jeho práci, energii a příjemnou osobnost všichni rádi vzpomínají. Jiří Kopřiva žil Berounem. Nechyběl na žádné akci, poctivě zaznamenával dění ve městě pro budoucí generace. A to vždy s odstupem, jako správný kronikář nechtěl svými názory ovlivnit záznamy do kroniky.

Jiří Kopřiva byl nejdéle píšícím kronikářem v Berouně. Běh dějin ve městě zaznamenával téměř čtvrt století, konkrétně 23 let.

Jeho přínos pro Beroun je ohromný. Jiří Kopřiva zavedl i fotografické přílohy a videa. Tyto jedinečné dokumenty ještě umocňují a dokreslují život v Berouně.

Fotografie Jiřího Kopřivy můžete vidět nejen v těchto zmíněných přílohách berounské kroniky, ale měli jste také

možnost vidět jeho snímky na výstavě, která byla uspořádána k jeho 80. narozeninám v Holandském domě.

Jeho pravou rukou byla po celou dobu jeho žena Marie Kopřivová. Bylo tedy jen logické, že po smrti Jiřího Kopřivy převzala úlohu kronikářky Berouna právě ona.